نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

مدیریت اهداف عملکرد Tag

تعیین و مدیریت اهداف عملکرد از جمله ابزارهای حیاتی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها محسوب می‌شوند. این فرآیند به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا توانمندی‌های کارمندان خود را به‌صورت موثر مدیریت و ارزیابی کنند.  این فرآیند شامل تعیین اهداف واضح و قابل اندازه‌گیری، نظارت و پیگیری پیشرفت...

با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید