نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

محتوای ویدیویی

آشنایی ویدیویی با انیگما
12 تا شرکت براشون دستگاه نخرید انیگما نرم افزار حضور و غیاب
همه 500 نفر کارمند با دستگاه کارت ساعت ورود نباید بزنند انیگمانرم افزا ر حضور و غیاب
با نرم افزار اکسل ورود و خروج ثبت نکن - انیگما نرم افزار حضور و غیاب
آموزش کار با دستگاه کارت ساعت انیگما
کارمندان بیرون از شرکت چطور ورود بزنند انیگما
اگر چند تا شعبه داشته باشیم چطور ورود خروج بزنیم انیگما
استفاده از نرم افزار ورود و خروج PAS انیگما
نرم افزار ورود و خروج PAS در انیگما سوپرایزتون میکنه
دستگاه های کارت ساعت قدیمی رو کنار بذارید
تهیه لیست حقوق در کمتر از 1 دقیقه HR انیگما
تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی به سرعت در HR انیگما
ارزیابی عملکرد در نرم افزار HR انیگما
تقویمی با یادآور هوشمند جلسات و کارهای شخصی HR انیگما
تحویل اموال به پرسنل در HR انیگما
حذف مصرف کاغذ در شرکت ها در HR انیگما
با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید