نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

مرخصی کارکنان Tag

چالش‌های مرخصی کارکنان در پی عدم مدیریت به وجود می‌آیند؛ در صورتی که کارکنان و مدیران طبق یک سیستم برنامه‌ریزی شده، برای درخواست و ثبت مرخصی اقدام کنند، این عمل می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و با افزایش بهره‌وری برای سازمان‌ها همراه باشد...

مدیریت مرخصی کارکنان یکی از وظایف مهم مدیران منابع انسانی در سازمان است و به عنوان یک استراتژی مدیریتی باید به صورت سیستماتیک و مداوم اجرا شود. استراتژی‌های مدیریت مرخصی شامل تعیین سیاست‌ها و قوانین، آموزش کارکنان، ایجاد فرآیند درخواست و تأیید مرخصی، مدیریت و...

با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید