نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

مرخصی Tag

مدیریت مرخصی کارکنان یکی از جنبه‌های مهم در محیط کار است که به تنظیم و مدیریت مرخصی‌های کارکنان می‌پردازد. مرخصی به کارکنان اجازه می‌دهد تا از فعالیت‌های غیر کاری خود مانند استراحت، تفریح و تعطیلات استفاده مناسب را نمایند. مدیریت مرخصی کارکنان شامل برنامه‌ریزی، ثبت...

با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید