نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

نرم افزار مدیریت عملکرد Tag

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان ابزاری است که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا عملکرد یک کارمند را ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که اهداف کارکنان با اهداف بخش یا شرکت همسو هستند. از این ویژگی‌ها می‌توان برای ارزیابی عملکرد، برنامه‌های بهبود، پیشرفت شغلی و...

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان ابزاری است که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا عملکرد یک کارمند را ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که اهداف کارکنان با اهداف بخش یا شرکت همسو هستند. از این ویژگی‌ها می‌توان برای ارزیابی عملکرد، برنامه‌های بهبود، پیشرفت شغلی و...

با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید