نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی Tag

برنامه ‌ریزی منابع انسانی به منظور اطمینان از تطابق نیروی انسانی با اهداف سازمانی اجرا می‌شود. این شامل پیش‌بینی نیازهای نیروی انسانی، استخدام و انتخاب نیروهای با مهارت‌های مطلوب، آموزش و توسعه حرفه‌ای، ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت روابط کاری از جمله ارتقاء محیط کار...

با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید