نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

نرم افزار برنامه‌ریزی منابع انسانی Tag

نرم ‌افزار برنامه‌ریزی منابع انسانی، بخش حیاتی در هر سازمان دارد. این ابزار دیجیتال، فرایندهای مدیریت منابع انسانی از جمله استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد را بهبود می‌بخشد. هدف از ارائه این مطلب در مجله انیگما، ارائه دیدگاهی جامع، درباره چگونگی انتخاب نرم...

با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید