نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

نرم‌افزار ارزیابی عملکرد کارکنان Tag

نرم‌افزار ارزیابی عملکرد کارکنان به مدیران سازمان‌ها کمک می‌کند تا فعالیت‌ها و عملکرد کارکنان را بسنجند و ارزیابی کنند. نقش نرم‌افزارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های بزرگ که تعداد زیادی کارمند دارند بسیار پررنگ است. این نرم‌افزارها به کمک مدیران می‌آیند تا عملکرد پرسنل را...

با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید