نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

مدیریت مرخصی پرسنل Tag

مدیریت مرخصی (Leave Management) به سازمان‌ها کمک می‌کند تا مطمئن شوند، پرسنل خود از مرخصی‌های استحقاقی‌شان استفاده می‌کنند. زمانی‌که کارکنان از مرخصی‌های استحقاقی استفاده می‌کنند، با روحیه شادتر و بشاش‌تر در محیط کار حاضر می‌شوند. از سوی دیگر مدیریت مرخصی، موجب می‌شود تا مدیران متوجه این...

با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید