نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

روش‌های ارزیابی عملکرد کارکنان Tag

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از عناصر حیاتی در مدیریت منابع انسانی است. با استفاده از روش‌های ارزیابی عملکرد، می‌توانیم راهکارهایی برای بهبود عملکرد کارکنان پیدا کنیم و به سازمان‌ها کمک کنیم تا به اهداف خود نزدیک‌تر شوند. این روش‌ها، شامل مصاحبه‌های عملکرد، مشاهده مستقیم، خودارزیابی، بازخورد...

با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید