نخستین پلتفرم ارتقای کارایی سازمان

مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد چه تفاوت‌هایی دارند؟

مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد چه تفاوت‌هایی دارند؟

مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد دو عنصر کلیدی در سازمان‌ها هستند که بهبود عملکرد کارکنان و دستیابی به اهداف سازمانی را تضمین می‌کنند. این دو مفهوم اغلب به صورت هم‌زمان استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌هایی نیز بین آن‌ها وجود دارد. در این مقاله باهم به بررسی تفاوت‌های مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد خواهیم پرداخت.

تعریف مدیریت عملکرد (Performance Management)

مدیریت عملکرد به مجموعه‌ای از فرآیندها، روش‌ها و ابزارهایی گفته می‌شود که برای تعیین، اندازه‌گیری، ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان و سازمان‌ها استفاده می‌شود. هدف اصلی مدیریت عملکرد، ایجاد هماهنگی بین اهداف فردی و سازمانی، ارزیابی عملکرد فعلی و تعیین نقاط قوت و ضعف کارکنان، تشویق به بهبود عملکرد و افزایش مهارت‌ها و دانش کارکنان است. در این فرآیند، ابتدا اهداف و انتظارات سازمانی به کارکنان منتقل می‌شوند، سپس عملکرد آن‌ها اندازه‌گیری و ارزیابی می‌شود و درنهایت فعالیت‌های بهبود عملکرد و توسعه کارکنان انجام می‌شود.

اهداف اصلی مدیریت عملکرد به شرح زیر است:

 • تعریف اهداف شرکت
 • تعیین انتظارات واقع بینانه برای مدیران و کارکنان
 • ایجاد ارتباط شفاف بین افراد و تیم‌ها
 • تعریف یک برنامه عملکرد با تعیین معیارهای عملکرد
 • شکل‌دهی برنامه‌های تمرینی و عملکرد فردی

تعریف ارزیابی عملکرد (degree Performance Evaluation)

ارزیابی عملکرد درواقع فرایندی است که به منظور ارزیابی و سنجش عملکرد و عملکرد شخص یا سازمان انجام می‌شود. در این فرایند، عملکرد فرد یا سازمان بر اساس معیارها و استانداردهای مشخصی ارزیابی می‌شود. این معیارها ممکن است شامل عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی، رضایت مشتریان، عملکرد کیفیت، عملکرد فردی و سایر عوامل مرتبط با فعالیت یا کسب و کار باشد.

ارزیابی عملکرد معمولاً به منظور ارزیابی پیشرفت، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تشویق بهبودها و تعیین اقدامات تصحیحی صورت می‌گیرد. این فرایند می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد فردی، ارزیابی عملکرد گروهی و حتی ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده شود.

دو رویکرد مورد استفاده برای مدیریت عملکرد عبارت‌اند از:

رویکرد رفتاری

این رویکرد برای موقعیت‌هایی مناسب است که اندازه‌گیری نتایج فردی دشوار است. رویکرد رفتاری رفتارها را برای ارزیابی کارکنان شناسایی و اندازه‌گیری می‌کند. این رویکرد عمدتاً برای ارزیابی افرادی که در یک تیم کار می‌کنند، کارکنان پشتیبانی، متخصصان منابع انسانی استفاده می‌شود.

رویکرد نتیجه گرا

این رویکرد زمانی استفاده می‌شود که نتیجه مهم‌تر از اجرا باشد. کارکنان بر اساس معیارهای عینی ارزیابی می‌شوند. یک رویکرد نتیجه گرا برای ارزیابی متخصصان فروش، کارکنان مرکز تماس و غیره استفاده می‌شود.

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که در آن عملکرد کارکنان بر اساس استانداردها، اهداف، مهارت‌ها و وظایف مشخص، اندازه‌گیری، ارزیابی و داوری می‌شود.

تفاوت‌های مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد، عملکرد کارمند را با توجه به عملکرد قبلی او ارزیابی می‌کند. در مدیریت عملکرد، عملکرد کارکنان به طور فعال مدیریت می‌شود تا از دستیابی آن‌ها به تمام اهداف، چشم‌اندازها، مأموریت‌ها و ارزش‌های اصلی شرکت اطمینان حاصل شود.

مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد اصطلاحات متفاوتی هستند. ترکیبی از مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد برای منافع شرکت بهترین کارآیی را دارد. در زیر تفاوت‌های مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد فهرست شده است:

 1. ارزیابی عملکرد عملکردهای قبلی را ارزیابی می‌کند و به طور مؤثر نحوه کار یک کارمند در یک کار فعلی را به اطلاع می‌رساند و استراتژی برای رشد آینده ارائه نمی‌دهد. درحالی‌که مدیریت عملکرد بر صرف زمان و منابع برای کارکنان برای رشد شرکت تمرکز دارد.
 2. مدیریت عملکرد تضمین می‌کند که کارمند به اهداف تعیین شده رسیده است یا خیر. همچنین آن‌ها را با مسدود کننده‌ها در مسیر راهنمایی می‌کند. ارزیابی عملکرد فقط عملکرد کارکنان را به طور عینی برای سال ارزیابی کرده و بازخورد نهایی را ارائه می‌دهد.
 3. ارزیابی عملکرد اشتباهات یک کارمند را ارزیابی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه کارمند می‌توانسته تلاش‌های بهتری انجام دهد. برعکس، مدیریت عملکرد، کارکنان را راهنمایی می‌کند تا بتوانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند.
 4. مدیریت عملکرد یک فرآیند مستمر است که ممکن است بخشی از گفتگوهای روزمره بین مدیران و کارکنان باشد اما ارزیابی عملکرد حداکثر دو بار در سال انجام می‌شود.
 5. ارزیابی عملکرد معمولاً از رویکرد کمیتی استفاده می‌کند. با این حال، مدیریت عملکرد از ترکیبی از هر دو رویکرد کیفیتی و کمیتی برای افزایش عملکرد کارکنان استفاده می‌کند.
 6. ارزیابی عملکرد معمولاً توسط بخش منابع انسانی انجام می‌شود. از سوی دیگر، مدیریت عملکرد توسط مدیران و سرپرستان و چندین ذینفع دیگر درگیر در فرآیند جاری انجام می‌شود.
 7. ارزیابی عملکرد غیرقابل انعطاف درحالی‌که مدیریت عملکرد انعطاف‌پذیر است.
 8. ارزیابی عملکرد یک ابزار عملیاتی برای افزایش کارایی کارکنان است ولی مدیریت عملکرد یک ابزار استراتژیک در نظر گرفته می‌شود.

جمع‌بندی نهایی تفاوت‌های مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد

اصلی‌ترین تفاوت میان مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد در رویکرد و هدف استفاده از آن‌ها قرار دارد. مدیریت عملکرد بیشتر تمرکز خود را بر بهبود و ارتقاء عملکرد فردی و سازمانی می‌گذارد، درحالی‌که ارزیابی عملکرد بیشتر به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه بازخورد برای بهبود آن‌ها صورت می‌گیرد.
مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد به سهولت توسط نرم افزارهای تخصصی انیگما قابل انجام است. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تماس بگیرید.با سلام جهت مشاوره رایگان و درخواست دمو میتوانید با شماره ۷۳۰ ۹۴ ۷۳۰ ۰۲۱ تماس بگیرید و یا شماره خود را جهت برقراری تماس با شما وارد نمایید